sex karlstad

Flera hotellägare i Karlstad märker av sexhandel på sina hotell och att det är svårt att komma åt både de som säljer och de som köper sex. Komplett företagsinformation med gratis årsredovisningar, telefonnummer, adresser, kartor och mycket mer för sex & erotik i Karlstad. Karlstad · Kinna · Kramfors · Kristianstad · Linköping · Lösningsgruppen distans · Luleå · Malmö · Norrköping · Onlinemöte · Örebro · Örnsköldsvik · Östersund. Rörelsens intäkter Nettomsättning 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 Total omsättning 0 0. Logga in Bli medlem. Bokslutsdispositioner Koncernbidrag 18 0 Aktieägartillskott 0 0 Bokslutsdispositioner 0 0. Bundet eget kapital Aktiekapital 50 50 Överkursfond 0 0 Uppskrivningsfond 0 0 Övrigt bundet eget kapital 0 0 Summa bundet eget kapital 50 Eget kapital och skulder. Uddprojektet Sex AB Karlstad. Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Summa extraordinära poster 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner 0. Bundet eget kapital Aktiekapital 50 50 Överkursfond 0 0 Uppskrivningsfond 0 0 Övrigt bundet eget kapital 0 0 Summa bundet eget kapital 50 Logga in Bli medlem. Eget kapital och skulder. Uddprojektet Sex AB Karlstad. Boksluten har olika längd.

Sex karlstad - swinger

Balansräkning Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0. Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 Leverantörsskulder 86 0 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 0 Övriga kortfristiga skulder 0 0 Summa kortfristiga skulder 91 0. Kassa och bank Summa kortfristiga placeringar 0 0 Summa kassa och bank 0 0. Bokslutsdispositioner Koncernbidrag 18 0 Aktieägartillskott 0 0 Bokslutsdispositioner 0 0. Uddprojektet Sex AB Karlstad. Logga in Bli medlem. Bundet eget kapital Aktiekapital 50 50 Överkursfond 0 0 Uppskrivningsfond 0 0 Övrigt bundet eget kapital 0 0 Summa bundet eget kapital 50 Kortfristiga fodringar Kundfordringar 0 0 Fordringar hos koncern- och intresseföretag 18 50 Övriga kortfristiga fordringar 0 0 Summa kortfristiga fordringar 18 Rörelsens intäkter Nettomsättning 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 Total omsättning 0 0. Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Summa extraordinära poster 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner 0. Balansräkning Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0. Bundet eget kapital Aktiekapital 50 50 Överkursfond 0 0 Uppskrivningsfond 0 0 Övrigt bundet eget kapital 0 0 Summa bundet eget kapital 50 Boksluten har olika längd. sex karlstad

Sex karlstad Video

Danish feat. Dirty D - Förlåt0 Replies to “Sex karlstad”

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.